PRZEWIŃ DO GÓRY

 • Dojazd Free
 • Friends
 • Firmy i instytucje
 • Konwersacje
 • Korki
 • Z nami nie oblejesz
 • Zapisy online
 • Przyjazne ceny
 • Program Senior i Rodzina Plus
Previous Next

      happy-family       

 

Jesteśmy uczestnikami programu „Gmina Głuchołazy przyjazna dla rodziny +” oraz ''Gmina Głuchołazy przyjazna dla Seniora''. Poniżej przedstawiamy szczegółową ofertę rabatów dla osób objętych niniejszymi programami:

 1. Program "Gmina Głuchołazy przyjazna dla rodziny +":
  1. Przy zapisie 1 (jednego) dziecka na dowolny kurs językowy standardowy (9-10 osób), udziela się rabatu w wysokości 10% od ceny standardowej,
  2. Przy zapisie 2 (dwójki) dzieci na dowolny kurs językowy standardowy, udziela się 15% rabatu na każde dziecko,
  3. Przy zapisie 3 (trójki) i więcej dzieci na kurs  językowy standardowy, udziela się 20% rabatu na każde zapisane dziecko.
  4. Stały rabat w wysokości 10% przysługuje rodzicom lub prawnym opiekunom, którzy skorzystają z oferty kursów językowych  dla dorosłych.
 2. Program "Gmina Głuchołazy przyjazna dla Seniora":
  1. Przy zapisie Seniora na kurs językowy, przysługuje rabat w wysokości 15%
  2. Wnuczętom Seniora przysługuje stały rabat w wysokości 10%.

Oferta dotyczy kursów językowych standardowych 9-10 osobowych. W przypadku kursów niepełnych (8 osób i mniej) oraz zajęć typu „Exclusive”, jak i zajęć językowych indywidualnych, a także korepetycji i konwersacji, osoby objęte ww. programami otrzymują stały rabat w wysokości 5%.

Oferta nie dotyczy zajęć z matematyki.

 

UWAGA!!! Rabaty i harmonogram wpłat za kurs weryfikowane są raz w semestrze. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia się liczebności grupy, nowy rabat naliczany jest, a harmonogram wpłat zmieniany od kolejnego semestru. 

                                                  gmina glucholazy przyjazna