PRZEWIŃ DO GÓRY


 

dorośliTwoim marzeniem zawsze było nauczenie się języka angielskiego, ale powstrzymywała cię obawa, że może już być za późno? Udowodnimy Ci, że tak nie jest! Do roku szkolnego 2019/2020 zorganizowaliśmy ponad 100 kursów ogólnych dla dorosłych na różnych poziomach zaawansowania! Wielu z naszych kursantów mieszka i żyje za granicą ciesząc się swobodą posługiwania się językiem angielskim.

 

Zagwarantujemy Ci bezstresowe warunki nauki, charyzmatycznego lektora i przemiłą atmosferę na zajęciach!

 

Kursy standardowe języka angielskiego ogólnego nastawione są na wszechstronny rozwój wszystkich sprawności językowych, tj.: pisania, mówienia, słuchania, czytania, niezbędnych do porozumiewania się w języku obcym we wszystkich sytuacjach codziennych.

Podczas zajęć wykorzystywane są różnorodne metody i techniki nauczania ze szczególnym naciskiem na komunikację. Praca w czasie zajęć organizowana jest na wiele sposobów: praca indywidualna, w parach, w grupach, debaty, projekty, prezentacje, symulacje.

 

Celem kursów ogólnych jest:

 

- wprowadzenie szerokiego zakresu słownictwa oraz struktur gramatycznych umożliwiających komunikację w środowisku obcojęzycznym,

- przełamanie bariery komunikacyjnej poprzez różnorodne ćwiczenia typu: w parach, grupach, rozwiązywanie problemów, odgrywanie scenek rodzajowych,

- ćwiczenie rozumienia języka mówionego w jego różnych odmianach,

- ćwiczenie umiejętności płynnego wykorzystania struktur leksykalnych i gramatycznych w dość szerokim zakresie sytuacji codziennych,

- rozwijanie umiejętności wygłaszania opinii, brania udziału w dyskusji, rozumienia i pisania dłuższych tekstów.

 

Co zyskujesz dodatkowo:

 

- opiekę doświadczonego lektora,         

- RAPORT O POSTĘPACH – czyli opisową ocenę semestralną,

-materiały pomocnicze do nauki gratis,

-certyfikat ukończenia kursu,

-darmowy dostęp do biblioteki obcojęzycznej/DVD.

Z nam na naukę angielskiego nigdy nie jest za późno!