PRZEWIŃ DO GÓRY


Metoda

 

METODAW SJO Professional pracujemy metodą komunikatywną, gdyż uważamy, iż jest ona najskuteczniejszą metodą nauczania języków obcych.

Co to jest metoda komunikatywna?
W tej metodzie - jak sama nazwa wskazuje - język traktowany jest przede wszystkim jako narzędzie komunikacji społecznej. Metoda ta skupia się na potrzebach uczniów, a także na związku miedzy językiem uczonym w klasie, a językiem używanym poza klasą. Zadaniem jest rozwijanie kompetencji komunikatywnej, dlatego też zajęcia często przyjmują formę: pracy w parach lub grupach wymagającej negocjacji i kooperacji między uczniami; zadań opartych o płynność mówienia, co wzmacnia pewność uczniów; odgrywania ról (role-plays) podczas których uczniowie ćwiczą i rozwijają funkcje językowe.

Nauczyciel jest zaangażowany w proces przyswajania języka. Jednak znajomość języka w tej metodzie to również umiejętność wyboru stylu w danej sytuacji. Tak więc nauczyciel musi być świadomy wagi różnych form, odcieni języka. Nauczyciel jest managerem zajęć, ma za zadanie tworzyć jak najwięcej sytuacji do porozumiewania się.

Uczeń uczy się komunikować poprzez komunikowanie! Czyli musi być aktywny, jednak działa zgodnie z planem nauczyciela.
Relacje pomiędzy nauczycielem i uczniem są przyjazne, ale jednak nauczyciel organizuje lekcje, choć sam często nie bierze udziału w komunikacji. Studenci rozmawiają ze sobą, najczęściej stosowana jest technika pracy w grupie.

Język jest postrzegany jako całość i wszystkie aspekty są ważne. Jednak duży nacisk kładzie się na funkcjonalność, czyli wykorzystywanie danej struktury w praktyce, co wypada, co nie i w jakim kontekście. Znajomość kultury jest konieczna do poprawnego posługiwania się językiem, szczególnie ważne są zachowania niewerbalne.

Umiejętności kluczowe
Funkcjonalność języka i użycie jest stawiane ponad formę. Funkcje języka determinują program. Na przykład uczeń poznaje szereg sposobów na wyrażenie grzecznej prośby. Od początku wprowadza się speaking, listening, writing i reading.
W metodzie komunikatywnej postępy oceniane są poprzez FLUENCY, czyli płynność. Dopuszczane są wszystkie metody testowania (pisemne, ustne).

 

Cechy charakterystyczne:

  • Nacisk na naukę komunikacji poprzez interakcję w języku obcym,
  • Użycie autentycznych tekstów (słuchanych, pisanych),
  • Zapewnienie uczniom możliwości skupienia się nie tylko na języku jako takim, ale również na samym procesie uczenia się,
  • Osobiste doświadczenia uczniów traktowane jako ważny element wspomagający proces uczenia się,
  • Próba połączenia nauki języka w klasie z aktywacją języka poza klasą.

 

Cele:

  • Uczniowie nauczą się używać języka jako medium ekspresji,
  • Uczniowie będą używać języka jako środka do wyrażenia wartości, opinii, poglądów, itp.,
  • Uczniowie nauczą się używać te funkcje języka, które najlepiej spełniają ich potrzeby komunikacyjne.

 

Typowe techniki: Role Play,  Interviews, Information Gap, Games, Language Exchanges, Surveys, Pair Work.
Zalety: metoda komunikatywna kształci wszechstronną sprawność językową, zajęcia są ciekawe, efekty (z nielicznymi wyjątkami) przychodzą szybko.
Wady: nie jest metodą dla nieśmiałych czy mających kłopoty z wypowiadaniem się, introwertyków.
Matoda polecana: osobom asertywnym, otwartym, ekstrawertykom i... gadułom.